Cultural Care Au Pair

Cultural Care Au Pair se zavazuje chránit soukromí svých online uživatelů. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jaké máme online postupy a o rozhodnutí, jaká můžete učinit v souvislosti se způsoby, jak jsou Vaše informace shromážděny a používány. Aby bylo snadné tuto stránku dohledat, je k dispozici v navigační liště v dolní části stránky na všech stránkách, kde po Vás můžeme vyžadovat osobní informace. Toto upozornění se vztahuje na všechny informace shromážděné na webových stránkách culturalcare.cz.

Shromažďování osobních údajů

Na našich stránkách si můžete vyžádat informace související s hostitelskými rodinami, stáhnout si jejich žádosti a máte přístup do svého online účtu. Webová stránka Culturalcare.cz zachovává důvěrnost, bezpečnost a integritu osobních údajů, které získáme od našich uživatelů. Informace, které shromažďujeme, omezujeme pouze na ty, které jsou nezbytné k účasti na programu Cultural Care.

Shromažďování neosobních údajů

Na našich stránkách shromažďujeme data z cookies. Také používáme informace o IP adresách, typech webových prohlížečů, poskytovateli internetu (ISP), odkazujících a výstupních stránkách, operačních systémech, datu a času a počtu kliknutí k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromáždění širokých demografických informací pro souhrnné použití. IP adresy a podobné věci nejsou spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi. Také shromažďujeme informace o hledaných výrazech, abychom věděli, co návštěvníci na našich stránkách hledají. Tyto informace shromažďujeme za účelem rozvoje stránek a zlepšování služeb pro zájemce o náš produkt.

Způsob, jakým používáme informace

Údaje, které jste o sobě v přihlášce vyplnili, používáme pouze k dokončení přihlášek. Informace nesdílíme se třetí stranou. Osobní údaje shromážděné na webové stránce Culturalcare.cz jsou uloženy v zabezpečených provozních prostorech, které nejsou veřejně přístupné. Přesto byste měli informace osobního charakteru vyměňovat prostřednictvím e-mailové komunikace. Budeme chránit Vaše soukromí, jak jen to bude v našich silách, ale vždy mějte na paměti, že když jste ve veřejném fóru, zveřejňované informace máte pod dohledem Vy. Vždy byste měli být obezřetní při distribuci informací touto cestou. Informace, které jste nám poskytli, používáme jen pro potvrzení doručení zprávy v rámci funkce „upozornit rodiny“. Tyto informace slouží pouze k vytvoření této zprávy, která je přístupná pouze příjemci. Používáme e-mailové adresy pouze v případě, že na e-mail odpovídáme. Tyto adresy nejsou použity k žádnému jinému účelu a nejsou poskytnuty třetí straně. Webová stránka Culturalcare.cz může případně poskytnout souhrnné statistiky o svých zákaznících, prodejích, průběhu provozu a další informace o internetovém serveru prodejcům, ale tyto statistiky neobsahují žádné osobní identifikační údaje. Nikdy nepoužíváme nebo nesdílíme osobní identifikační údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který nesouvisí s výše zmíněným, bez toho, aniž byste měli možnost odmítnout nebo jinak zakázat takové nesouvisející použití.

Revize nebo změna Vašich informací

Ke svým osobním informacím můžete přistupovat online tak, že zadáte své au pair číslo a heslo při vyzvání k přihlášení. Tento postup používáme, abychom lépe chránili Vaše informace. Můžete zažádat o změnu nebo opravu ve svém osobním účtu zasláním e-mailu na aupair.cz@culturalcare.com, zatelefonováním na linku 296 180 096, nebo zasláním dopisu na:

Cultural Care Au Pair EF Education Frist s.r.o., Vodičkova 26, 110 00 Praha 1.
Pro ochranu Vašeho soukromí a bezpečí také podnikneme přiměřené kroky k ověření Vaší identity před povolením přístupu nebo změny/opravy.

Váš souhlas

Tím, že používáte tuto webovou stránku, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací webové stránky Cultularcare.cz. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na stránce tak, abyste si byli vždy vědomi toho, jak informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a za jakých okolností je můžeme uveřejnit. Pokud budeme používat Vaše osobní údaje způsobem jiným, než je uvedeno v době souhlasu, budeme Vás informovat e-mailem. Budete mít možnost souhlasit, či nesouhlasit s odlišným způsobem použití informací. Pokud se rozhodneme použít osobní identifikovatelné informace jiným způsobem, než je uvedeno v době souhlasu, budeme Vás informovat e-mailem. Pokud jste ale zaškrtli možnost, že nechcete komunikovat s webovými stránkami, nebudeme Vás kontaktovat a Vaše informace tímto novým způsobem nebudou použity. Kromě toho, pokud budeme provádět podstatné změny v zásadě ochrany osobních údajů, které nemají vliv na informace o uživatelích uložených v naší databázi, napíšeme upozornění na naše webové stránky, které budou informovat uživatele o změně. V některých případech po uveřejnění oznámení zašleme uživatelům e-mail, i těm, kteří zaškrtli možnost, že s námi komunikovat nechtějí, ve kterém budou oznámeny změny v zásadách ochrany osobních údajů.

Řekněte nám, co si myslíte

Culturalcare.cz vítá Vaše dotazy a připomínky týkající se soukromí. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na 296 180 096, nebo nám zašlete e-mail na aupair.cz@culturalcare.com.


Cookie Policy

CO JE COOKIE?

Cookie je malý textový soubor nebo informace, která se uloží na váš počítač nebo mobilní zařízení (například chytrý telefon nebo tablet), když navštívíte naše stránky. Cookie obvykle obsahuje název webových stránek, z nichž cookie pochází, „životnost“ cookie (tj. jak dlouho zůstane na vašem zařízení) a hodnotu, což je obvykle náhodně generované unikátní číslo.

K ČEMU COOKIE POUŽÍVÁME?

Soubory cookie používáme k tomu, aby bylo použití našich stránek snazší a aby stránky i naše produkty lépe vyhovovaly vašim zájmům a potřebám. Pomocí cookie to lze zajistit, protože webové stránky mohou tyto soubory přečíst i zapsat, což jim umožňuje, aby vás poznaly a zapamatovaly si důležité informace, které vám použití webových stránek usnadní (například si zapamatují, jakému nastavení dáváte přednost).

Soubory cookie mohou být využity také na urychlení vašich budoucích aktivit a prohlížení našich stránek. Soubory cookie používáme rovněž za účelem kompilace anonymních agregovaných statistik, podle nichž můžeme zjistit, jak uživatelé používají naše stránky, což nám pomáhá zlepšovat jejich strukturu a obsah. Z těchto údajů nemůžeme určit vaši identitu.

JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVÁME?

Na našich stránkách mohou být použity dva druhy souborů cookie, které se nazývají „relační cookie“ a „permanentní cookie“. Relační cookie jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do té doby, než opustíte naše stránky. Permanentní cookie zůstávají ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (jak dlouho zůstanou soubory cookie ve vašem zařízení, závisí na délce trvání neboli „životnosti“ daného souboru cookie).

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Využíváme také celou řadu dodavatelů, kteří mohou rovněž ukládat soubory cookie do vašeho zařízení naším jménem během návštěvy našich stránek, aby mohli poskytovat své služby. Jestliže chcete dostat další informace o těchto souborech cookie a jejich případném odmítnutí, přečtěte si laskavě jejich zásady ochrany soukromí.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME?

Níže je uveden seznam různých druhů souborů cookie, které mohou být použity na stránkách společnosti International Care Ltd. Upozorňujeme, že pokud informace shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, platí ustanovení zásad ochrany soukromí, které doplňují tyto zásady používání cookie.

NEZBYTNÉ SOUBORY COOKIE

Tyto soubory cookie jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují vám navigaci na stránkách a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by vám naše stránky nefungovaly tak hladce, jak bychom chtěli, a zřejmě bychom vám nemohli stránky nebo některé služby či funkce, které požadujete, poskytnout.

 • Relační - Relační cookie se používají na udržení stavu aplikace. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Rozložení zátěže - Tyto soubory cookie se používají za účelem distribuce prostředků po celém světě a snížení zátěže serverů. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • ID uživatele - Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby bylo zajištěno, že své vlastní údaje vidí pouze uživatelé. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Bezpečnostní - Bezpečnostní soubory cookie se používají pro řízení a kontrolu zabezpečení. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
PREFERENČNÍ SOUBORY COOKIE

Preferenční soubory cookie shromažďují informace o vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit naše stránky.

 • Jazyk - Jazykové soubory cookie se používají na uložení jazyka, který si uživatel zvolil, a na zobrazení správných možností. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Místo - Uchovává se přibližná adresa uživatele (město, stát, země, směrovací číslo) podle adresy IP, aby bylo možné automaticky zvolit správnou zemi a zobrazit prodejce a předváděcí dny v dané oblasti. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Mobilní - Jestliže si uživatel prohlíží naše stránky na mobilním zařízení, je nastaven soubor cookie ukazující, zda byly zvoleny hlavní webové stránky (tzn. zda má zařízení aktivovánu technologii Flash), nebo mobilní stránky bez technologie Flash. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Referenční stránky - Zaznamenávají se referenční stránky, abychom lépe rozuměli preferencím uživatele. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Poslední návštěva a činnost - Zaznamenává se datum poslední návštěvy a činnost a další údaje, abychom mohli uživateli poskytnout aktuální informace o tom, „co se na našich stránkách změnilo od vaší poslední návštěvy“, a abychom lépe rozuměli preferencím uživatele. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Nedávno sledované video - Zaznamenává se datum a název nedávno sledovaného videa, abychom lépe rozuměli preferencím uživatele. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Flash soubory cookie - Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby bylo možné přehrávat audio a video obsah. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Historie stránek - Tyto soubory cookie se používají na sledování pořadí stránek, které uživatel navštívil. Jestliže uživatel dostane v průběhu návštěvy našich stránek chybovou zprávu, informace ze souboru cookie se uloží do protokolu, který slouží pro hlášení a řešení chyb. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
SLEDOVACÍ SOUBORY COOKIE PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Tyto soubory cookie se používají na sledování členů [a nečlenů] sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků.

 • Facebook - Soubory cookie se používají na sledování členů [a nečlenů] sociální sítě Facebook pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků. - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak využíváte naše stránky, a umožňují nám zlepšovat jejich fungování. Analytické soubory cookie nám například ukazují, co je na našich stránkách nejčastěji navštěvováno, pomáhají nám zaznamenávat případné problémy, s nimiž jste se na našich stránkách setkali, a ukazují nám, zda je naše reklama účinná. To nám umožňuje poznat obecné vzorce využívání našich stránek, nikoli způsob, jak je využívá nějaká konkrétní osoba.

 • Analytické soubory cookie Google - Analytické soubory cookie Google shromažďují agregované statistické údaje za účelem zlepšování prezentace našich stránek a navigace na nich. Google doplňuje agregovaná data o demografické údaje a informace o zájmech, abychom mohli lépe pochopit naše návštěvníky. - Jak spravovat soubory cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
MARKETINGOVÉ SOUBORY COOKIE

Reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely.

 • Reklamní - Dodávají behaviorální/cílenou reklamu - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Analýza trhu - Provádějí analýzu trhu - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Kampaň / propagace - Měří účinnost kampaně - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
 • Detekce podvodů - Detekují podvodná kliknutí - Jak spravovat soubory cookie: Přijmout/odmítnout v nastavení prohlížeče
JAK MOHU SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE?

I když je většina internetových prohlížečů ve výchozím stavu nastavena tak, aby soubory cookie automaticky přijímala, můžete většinou nastavení změnit a soubory cookie zablokovat nebo zvolit zobrazení upozornění při zaslání souboru cookie do vašeho zařízení.

Kromě výše uvedených možností můžete kdykoli odmítnout, přijmout nebo odstranit soubory cookie z našich stránek v nastavení svého internetového prohlížeče. Informace o postupu jak zapnout, vypnout nebo odstranit soubory cookie najdete přes nápovědu na webových stránkách poskytovatele vašeho internetového prohlížeče.

Upozorňujeme, že když zakážete používání souborů cookie nebo je odstraníte, nemusí všechny funkce našich stránek fungovat tak, jak mají, například nebudete moci navštěvovat určité části našich stránek nebo nebudete během návštěvy stránek dostávat personalizované informace.

Pokud používáte k přístupu na naše stránky a jejich prohlížení více zařízení (například počítač, chytrý telefon, tablet atd.), musíte zajistit, aby byl každý prohlížeč na každém z těchto zařízení nastaven pro práci se soubory cookie dle vašich preferencí.

Jestliže chcete odstranit všechny soubory cookie zanechané webovými stránkami, jež jste navštívily, zde jsou odkazy, kde si můžete stáhnout tři programy, které vyčistí sledovací soubory cookie:

PIXELOVÉ ZNAČKY

Některé sekce, které navštěvujete na našich webových stránkách, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (nazývané také čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími stranami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity a vývoj webových stránek. Například informace o využívání webových stránek návštěvníky můžeme sdílet s třetí stranou, a to naší reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na našich webových stránkách. Informace shromážděné pomocí těchto pixelových značek však neumožňují identifikaci konkrétní osoby, přestože mohou být propojeny s vašimi osobními údaji.

KONTAKTUJTE NÁS

Jestliže budete mít jakékoli dotazy k těmto zásadám používání cookie, kontaktujte nás prosím.

Upozorňujeme, že emailová komunikace nemusí být vždy zabezpečená; proto do svých emailů, které nám posíláte, neuvádějte údaje o svých kreditních kartách ani jiné citlivé informace.

Užitečné odkazy

Pomoc s cookies u prohlížeče: