Cultural Care Au Pair

Want to know more?

Sign up for more information!

Být au pair je cenově dostupný způsob, jak žít a pracovat v zahraničí. Celý proces je jednoduchý – nebudeme po Vás chtít zaplatit žádné poplatky, dokud nebude čas začít s přípravami na cestu. To znamená, že se můžete dozvědět vše o našem programu, pracovat na své přihlášce a dokonce si najít hostitelskou rodinu zcela zdarma.

Jakmile se spojíte s hostitelskou rodinou a společně se rozhodnete o datu odjezdu do USA, požádáme Vás o zaplacení jednorázového programového poplatku, který zahrnuje účast v programu a rozšířené cestovní a zdravotní pojištění. Níže uvádíme rozpis poplatku:

Rozpis programového poplatku

Náklady na účast v programu (9 900 CZK)

Zahrnuje:

 • Plné členství v programu
 • Individuální podpora Cultural Care v celém procesu

Jak au pair, tak hostitelské rodiny zaplatí programový poplatek za účast v tomto vzájemně prospěšném programu kulturní výměny. Jako účastníci programu plní různé povinnosti a získají jedinečné výhody. Přečtěte si podrobnější informace o benefitech au pair programu.

Rozšířené cestovní a zdravotní pojištění (12 750 CZK)

S dobrým pojistným plánem se můžete bez obav účastnit všech vzrušujících aktivit organizovaných Cultural Care nebo hostitelskou rodinou či přáteli. Od roku 1995 spolupracujeme s naším partnerem Erika Insurance Ltd. a společně jsme vytvořili vlastní skupinovou cestovní politiku, která Vám dá pocit naprosté jistoty.

Plán zahrnuje:

 • Neomezené krytí výdajů na zdravotní péči*
 • Krytí nákladů na letenky pro blízkého rodinného příslušníka v případě mimořádné události
 • Krytí za ztrátu zavazadel a škodu na majetku či krytí v případě krádeže
 • Zpáteční letenku v případě, že budete muset přerušit program v důsledku smrti nebo vážného onemocnění blízkého rodinného příslušníka
 • 24hodinová nouzová pomoc prostřednictvím bezplatné telefonní linky

Kromě standardního pojistného krytí Vám důrazně doporučujeme zvážit níže uvedené doplňkové služby, které zajistí, že budete dobře připraveni na jakoukoli vzniklou situaci:

 • Pojištění pro případ storna: 1 260 CZK
 • Erika Sport (na 12 měsíců): 2 600 CZK
 • Erika Sport (na další měsíc): 665 CZK
 • Prodloužené pojištění (na další měsíc): 2560 CZK

Další výdaje

Chtěli bychom Vás také upozornit na některé dodatečné náklady, které vzniknou v průběhu Vašich příprav na cestu. Vezměte prosím na vědomí, že tyto poplatky nejsou placeny společnosti Cultural Care, ale účastnici programu au pair je musejí uhradit:

 • Vízový poplatek: 160 USD (platí se na ambasádě USA)
 • Výpis z trestního rejstříku: 100 CZK
 • Potvrzení o dobrém zdravotním stavu: CCA. 200-500 CZK
 • Mezinárodní řidičský průkaz: 50 CZK

*Na pojištění se vztahují omezení a výluky