Předpisy Ministerstva zahraničních věcí USA

Au pair program je řízen Ministerstvem zahraničních věcí a Cultural Care Au Pair je stanoveným sponzorem programu. Pravidla programu slouží k ochraně Vás a hostitelské rodiny.

Jediná cesta, jak se stát legálně au pair v USA, je na vízum J-1, a to prostřednictvím určeného sponzora, jakým je Cultural Care Au Pair.

Cultural Care Au Pair je v USA sponzorem již od roku 1989 – a od té doby se náš tým stará o to, že všichni účastníci našeho programu dodržují přísná pravidla stanovená americkým Ministerstvem zahraničí. Tyto předpisy slouží k ujištění se, že naše au pair zažijí v rámci programu šťastnou a úspěšnou zkušenost.

Naše povinnosti podle nařízení Ministerstva zahraničí USA zahrnují:

 • Poskytnout au pair minimálně osmihodinové školení v péči o děti a v zajištění jejich bezpečnosti (z nichž alespoň čtyři hodiny se musejí týkat bezpečnosti nemluvňat).
 • Poskytnout au pair před umístěním do americké rodiny minimálně 24 hodin výuky týkající se vývoje dítěte (alespoň dvě se musejí týkat dětí do dvou let).
 • Zajistit, že každé hostitelské rodině je přidělena Local Childcare Consultant (LCC), která žije v dojezdové vzdálenosti jedné hodiny.
 • Vyžadovat od LCCs, aby au pair a hostitelským rodinám pomohli v rámci prvních dvou týdnů od příjezdu au pair s počáteční orientací.
 • Požaduje LCC udržovat měsíční osobní kontakt s hostitelskými rodinami a au pair.

Podle předpisů Ministerstva zahraničních věcí USA povinnosti hostitelských rodin zahrnují:

 • Poskytnout au pair soukromý pokoj, stravu a týdenní kapesné v minimální výši $195,75 (vypočítáno na základě federální minimální mzdy, může se změnit).*
 • Omezit pracovní dobu na 45 hodin týdně (ne více než 10 hodin denně).
 • Omezit odpovědnost au pair za domácnost pouze na tu, která se týká péče o děti (včetně přípravy jejich jídla, praní jejich prádla a úklid jejich pokojů).
 • Poskytnout au pair v týdnu alespoň 1,5 dne volna v kuse, v měsíci alespoň jeden celý víkend a za celou dobu dohromady 2 týdny placené dovolené.
 • Zajistit, že bude jeden z rodičů či jiná zodpovědná dospělá osoba přítomna doma první tři dny po příjezdu au pair.
 • Zajistit, že pokud je dítěti méně než 3 měsíce, je s au pair doma vždy přítomná další dospělá osoba.
 • Poskytnout au pair příspěvek na studium ke splnění vzdělávacího požadavku až ve výši $500.
 • Usnadnit au pair dopravu na každoměsíční setkání s jejich LCC a také na vyučování.

Podrobné informace o předpisech Ministerstva zahraničních věcí USA najdete zde.

Členství v International Au Pair Association (IAPA)

Díky tomu, že je společnost Cultural Care Au Pair členem IAPA, nese jako americký au pair program pečeť kvality. IAPA je celosvětově známé sdružení a je vysoce hodnoceno v oblasti kulturní výměny. Pro více informací navštivte www.iapa.org.


*Hostitelské rodiny a au pair mohou svobodně diskutovat a souhlasit s kompenzací vyšší, než je požadovaná minimální částka v minimální výši 195,75 $; to však nemůže být výměnou za au pair překračující regulační limity týkající se pracovní doby (10 hodin denně; 45 hodin týdně) nebo plnění povinností nad rámec úkolů souvisejících s péčí o děti.