Informace pro rodiče au pair

Příručka k au pair dobrodružství: Vytvořeno speciálně pro rodiče

Víme, že podpořit vlastní dítě v tom, aby poznalo svět, je důležitou součástí rodičovství, ale zároveň to může být značně skličující. V Cultural Care věříme, že být au pair je jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak mohou mladí lidé zažít život v zahraničí.

Jako au pair získá Vaše dítě výhodu toho, že roztáhne svá křídla, a to zatímco bude žít v domově se starostlivou hostitelskou rodinou a bude mít nepřetržitou podporu Cultural Care. V au pair programu se můžete cítit sebejistě, protože tak svému dítěti poskytujete nejbezpečnější způsob, jak poznat svět.Co znamená au pair?

Termín au pair znamená ve francouzštině „být si roven“, což výstižně popisuje způsob, jakým se au pair začlení do americké rodiny v roli pečovatele o děti.

Tento program poskytuje jedinečnou příležitost pro rozvoj osobnosti a pro získání nezávislosti. Stejně tak je to i bezpečný způsob, jak se kulturně obohatit.

Poté, co se au pair začlení do hostitelské rodiny, bude mít na starosti péči o děti a bude pomáhat s domácími pracemi týkajících se dětí. Kromě těchto každodenních povinností program poskytne au pair skvělou příležitost pro zvýšení sebevědomí a rozvoj široké škály praktických dovedností, ze kterých může těžit ve svém budoucím životě.Kdo jsou naše hostitelské rodiny?

Naše hostitelské rodiny pocházejí z celých Spojených států a všechny mají společnou jednu věc – chtějí najít takovou au pair, která bude perfektní pro potřeby jejich dětí. Hostitelská rodina je do procesu výběru ideální au pair plně zapojena a au pair se na výběru rodiny, v níž se bude cítit nejlépe, rovněž podílí. Každá hostitelská rodina se těší na to, až bude moci au pair pozvat do svého domova a budou spolu sdílet jedinečný kulturní zážitek.Jaké jsou výhody pro Vaše dítě?

Výhody cestování do zahraničí, při nichž au pair zastane zodpovědnou pozici, vydělá si, naváže přátelství a získá nezapomenutelné vzpomínky, jsou nekonečné.

Zlepšení angličtiny

Být obklopen prostředím, kde se neustále hovoří anglicky, je velmi prospěšné pro zdokonalování vlastních jazykových dovedností. Příležitost dosáhnout v angličtině plynulosti zaručeně zlepší vyhlídky na budoucí kariéru.

Rozšíření akademických znalostí

Au pair na vlastní kůži poznají americký studentský život díky účasti v kurzu na místní univerzitě, čímž obohatí své akademické vzdělání. Navštěvování kurzů, učení se novým dovednostem, seznamování se s místními a třeba i sledování zápasů v basketbalu nebo ve fotbalu – to vše se podílí na utváření této jedinečné zkušenosti.

Profesní rozvoj

Z absolvovaného programu si au pair odnesou širokou škálu dovedností, které jim pomohou při rozhodování ohledně budoucí kariéry. Přijetí zodpovědnosti na plný úvazek udělá z au pair soběstačné jedince, kteří kromě mnoha dalších osvojených dovedností dokáží efektivně hospodařit s časem.

Mezinárodní zkušenosti

Cestovat do zahraničí a žít jako místní obyvatelé otevře au pair dveře k novým příležitostem. Být součástí americké hostitelské rodiny a účastnit se řady aktivit pomůže au pair si vybudovat síť kontaktů, která jim umožní stát se globálními občany.

Rozsáhlá síť podpory

Síť podpory, kterou v USA disponujeme, je rozsáhlá a svého druhu je ve skutečnosti největší ze všech sítí au pair agentur působících v USA. To znamená, že se au pair bude cítit bezpečně po celou dobu, kterou stráví jako au pair v americké hostitelské rodině.

Díky našim specialistům na hledání vhodné hostitelské rodiny, do níž bude au pair umístěn/a, a také díky pomoci našich týmů, které jsou k dispozici 24 hodin denně, se zavazujeme k tomu, že budeme au pair poskytovat poradenství po celou dobu trvání jejich pobytu v USA v roli Cultural Care au pair.

Podpora v USA

Pobočka Cultural Care v Bostonu

Naše centrála sídlící v Bostonu je plná zaměstnanců, kteří sdílejí nadšení pro péči o děti. Au pair se mohou spolehnout na jejich nepřetržitou podporu a nejlepší možnou asistenci v průběhu jejich celého au pair dobrodružství.

Pobočka Cultural Care v Denveru

Náš přátelský personál sídlící v kanceláři v Denveru je tu od toho, aby au pair pomohl s jakýmikoliv záležitostmi a požadavky bez ohledu na časové pásmo. Au pair se tak nikdy nebudou cítit osaměle.

Local Childcare Consultant (LCC)

Plně vyškolení místní konzultanti péče o děti jsou v maximální dojezdové vzdálenosti jedné hodiny od lokality au pair, čímž je au pair zajišťována podpora. LCC Každý měsíc musí kontaktovat své au pair, aby se ujistili, že hostitelská rodina dodržuje pravidla programu, a zkontrolovali, jak se au pair cítí.Zkušenosti od roku 1989

S více než 30 lety zkušeností s umisťováním au pair do vhodných hostitelských rodin a rozsáhlé znalosti získané za celou dobu našeho působení umožnily našemu au pair programu neustále se rozvíjet.

Regulováno americkou vládou

Náš program je monitorovaný americkým Ministerstvem zahraničí. Cultural Care Au Pair je jedna z mála stanovených sponzorských organizací uznávaných americkým Ministerstvem zahraničí, která prověřuje a vybírá potenciální au pair.

Podpora ve Vaší zemi

Au pair bude mít v České republice k dispozici plnou podporu našich zaměstnanců skládajících se z 80 % z bývalých au pair, které z vlastní zkušenosti vědí naprosto přesně, co všechno program obnáší.

Travel Insurance

Všechny au pair se mohou těšit z komplexního skupinového pojištění, které je určeno pro au pair program. Zahrnuje zdravotní péči plus právní odpovědnost, krádež a přerušení programu.