Program ustanovený Ministerstvem zahraničí USA

Au Pair program je kulturní výměnný program regulovaný americkým Ministerstvem zahraničí a byl ustanovený v roce 1989. Ministerstvo zahraničí stanovuje zásady, kterými se musí všichni účastníci programu a au pair agentury řídit. Jedná se o ustanovení, která jsou určena k ochraně zájmů obou stran, tedy jak au pair, tak hostitelských rodin. Je zodpovědnost Cultural Care Au Pair prosazovat tato pravidla a zajistit tak kvalitní zážitky pro Vás i rodinu. Jako sponzor budeme dodržovat přísná pravidla týkající se ochrany a podpory au pair a rodin. Také Ministerstvu zahraničí USA pravidelně předkládáme protokoly a dokumentaci, abychom podpořili vysoké standardy kvality našeho programu. Jediný legální způsob, jak v USA pracovat jako au pair, je prostřednictvím sponzora, jako je např. Cultural Care Au Pair.

Nařízení vlády, kterými se Cultural Care Au Pair řídí:

 • Poskytnout au pair minimálně 8 hodin výcviku ve vývoji dítěte a jeho bezpečnosti (alespoň 4 z nich se zabývají dětskou bezpečností).
 • Poskytnout au pair minimálně 24 hodin výuky ohledně vývoje před umístěním do hostitelské rodiny (alespoň 4 z nich se musí týkat dětí do dvou let).
 • Ujistíme se, že každá hostitelská rodina bude přidělena k lokálnímu koordinátorovi péče o děti, který bude žít v maximální dojezdové vzdálenosti jedné hodiny. 
 • Koordinátor péče o děti Vám pomůže se zorientovat, a to do 14 dnů od umístění do rodiny.
 • Koordinátor péče o děti bude každý měsíc udržovat osobní kontakt s rodinou i s au pair a bude každý měsíc pořádat pro au pair setkání.

Nařízení vlády, které musí dodržovat rodiny:

 • Poskytnout au pair vlastní ložnici, stravu a týdenní plat 195,75 dolarů (vypočítáno na základě celostátní minimální mzdy; může se měnit).
 • Pracovní doba au pair je maximálně 45 hodin týdně (ne víc než 10 hodin v rámci jednoho dne).
 • Zodpovědnost au pair se vztahuje na péči o dítě a povinnosti s ní související (jako je příprava jídel, praní a úklid pokoje).
 • Au pair má nárok na 1,5 dne volna týdně, 1 celý víkend každý měsíc a 2 týdny placené dovolené.
 • První tři dny po příjezdu zajistit rodiče či odpovědného dospělého, který po tuto dobu zůstane doma s au pair.
 • Pokud je v rodině dítě mladší než 3 měsíce, zajistit, že je po celou dobu s au pair doma jiná dospělá osoba.
 • Přispět au pair až do výše 500 dolarů na povinné vzdělání.
 • Usnadnit dopravu au pair při dojíždění na každoměsíční setkání s koordinátorem péče o děti a na výuku. 

Bezpečnost programu je zajišťována zákonně, a to v regulacích amerického Ministerstva zahraničí. Pro úplné informace o rámcových podmínkách amerického Ministerstva zahraničí, prosíme klikněte zde.

Člen Mezinárodní asociace au pair (IAPA)

Jako člen IAPA má Cultural Care Au Pair „pečeť kvality“, je to schválený au pair program v USA. IAPA je celosvětová asociace a je vysoce vážená v odvětví kulturních výměn. Pro více informací navštivte www.iapa.org.

Přijďte na info schůzku