Ochrana osobních údajů

Cultural Care Au Pair se zavazuje chránit soukromí svých online uživatelů. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jaké máme online postupy a o rozhodnutí, jaká můžete učinit v souvislosti se způsoby, jak jsou Vaše informace shromážděny a používány. Aby bylo snadné tuto stránku dohledat, je k dispozici v navigační liště v dolní části stránky na všech stránkách, kde po Vás můžeme vyžadovat osobní informace. Toto upozornění se vztahuje na všechny informace shromážděné na webových stránkách culturalcare.cz.

 

Shromažďování osobních údajů

Na našich stránkách si můžete vyžádat informace související s hostitelskými rodinami, stáhnout si jejich žádosti a máte přístup do svého online účtu. Webová stránka Culturalcare.cz zachovává důvěrnost, bezpečnost a integritu osobních údajů, které získáme od našich uživatelů. Informace, které shromažďujeme, omezujeme pouze na ty, které jsou nezbytné k účasti na programu Cultural Care.

Shromažďování neosobních údajů

Na našich stránkách shromažďujeme data z cookies. Také používáme informace o IP adresách, typech webových prohlížečů, poskytovateli internetu (ISP), odkazujících a výstupních stránkách, operačních systémech, datu a času a počtu kliknutí k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromáždění širokých demografických informací pro souhrnné použití. IP adresy a podobné věci nejsou spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi. Také shromažďujeme informace o hledaných výrazech, abychom věděli, co návštěvníci na našich stránkách hledají. Tyto informace shromažďujeme za účelem rozvoje stránek a zlepšování služeb pro zájemce o náš produkt.

Způsob, jakým používáme informace

Údaje, které jste o sobě v přihlášce vyplnili, používáme pouze k dokončení přihlášek. Informace nesdílíme se třetí stranou. Osobní údaje shromážděné na webové stránce Culturalcare.cz jsou uloženy v zabezpečených provozních prostorech, které nejsou veřejně přístupné. Přesto byste měli informace osobního charakteru vyměňovat prostřednictvím e-mailové komunikace. Budeme chránit Vaše soukromí, jak jen to bude v našich silách, ale vždy mějte na paměti, že když jste ve veřejném fóru, zveřejňované informace máte pod dohledem Vy. Vždy byste měli být obezřetní při distribuci informací touto cestou. Informace, které jste nám poskytli, používáme jen pro potvrzení doručení zprávy v rámci funkce „upozornit rodiny“. Tyto informace slouží pouze k vytvoření této zprávy, která je přístupná pouze příjemci. Používáme e-mailové adresy pouze v případě, že na e-mail odpovídáme. Tyto adresy nejsou použity k žádnému jinému účelu a nejsou poskytnuty třetí straně. Webová stránka Culturalcare.cz může případně poskytnout souhrnné statistiky o svých zákaznících, prodejích, průběhu provozu a další informace o internetovém serveru prodejcům, ale tyto statistiky neobsahují žádné osobní identifikační údaje. Nikdy nepoužíváme nebo nesdílíme osobní identifikační údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který nesouvisí s výše zmíněným, bez toho, aniž byste měli možnost odmítnout nebo jinak zakázat takové nesouvisející použití.

Revize nebo změna Vašich informací

Ke svým osobním informacím můžete přistupovat online tak, že zadáte své au pair číslo a heslo při vyzvání k přihlášení. Tento postup používáme, abychom lépe chránili Vaše informace. Můžete zažádat o změnu nebo opravu ve svém osobním účtu zasláním e-mailu na aupair.cz@culturalcare.com, zatelefonováním na linku 296 180 096, nebo zasláním dopisu na:

Cultural Care Au Pair
Berlin Friedrichstr. 155-156
10 117 Berlin

Pro ochranu Vašeho soukromí a bezpečí také podnikneme přiměřené kroky k ověření Vaší identity před povolením přístupu nebo změny/opravy.

Váš souhlas

Tím, že používáte tuto webovou stránku, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací webové stránky Cultularcare.cz. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na stránce tak, abyste si byli vždy vědomi toho, jak informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a za jakých okolností je můžeme uveřejnit. Pokud budeme používat Vaše osobní údaje způsobem jiným, než je uvedeno v době souhlasu, budeme Vás informovat e-mailem. Budete mít možnost souhlasit, či nesouhlasit s odlišným způsobem použití informací. Pokud se rozhodneme použít osobní identifikovatelné informace jiným způsobem, než je uvedeno v době souhlasu, budeme Vás informovat e-mailem. Pokud jste ale zaškrtli možnost, že nechcete komunikovat s webovými stránkami, nebudeme Vás kontaktovat a Vaše informace tímto novým způsobem nebudou použity. Kromě toho, pokud budeme provádět podstatné změny v zásadě ochrany osobních údajů, které nemají vliv na informace o uživatelích uložených v naší databázi, napíšeme upozornění na naše webové stránky, které budou informovat uživatele o změně. V některých případech po uveřejnění oznámení zašleme uživatelům e-mail, i těm, kteří zaškrtli možnost, že s námi komunikovat nechtějí, ve kterém budou oznámeny změny v zásadách ochrany osobních údajů.

Řekněte nám, co si myslíte

Culturalcare.cz vítá Vaše dotazy a připomínky týkající se soukromí. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na 296 180 096, nebo nám zašlete e-mail na aupair.cz@culturalcare.com.